• Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, İl Birlikleri ve Üyeleri
 • Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği, İl Birlikleri ve Üyeleri
 • Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği, İl Birlikleri ve Üyeleri
 • Türkiye Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Merkez Birliği, İl Birlikleri ve Üyeleri
 • Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, İl Birlikleri ve Üyeleri
 • Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Birlikleri ve Üyeleri
 • Önder Çiftçiler
 • Çiftçiler, Hayvan Yetiştiricileri ve Ziraat İşletmecileri
 • Veteriner Hekimler, Ziraat Mühendisleri ve Zooteknisyenler,
 • Hayvancılık Sektörü Girişimcileri,
 • Süt ve Besi İşletmecileri Yöneticileri,
 • Gıda İşleme ve Ürün Sanayi Yöneticileri,
 • Gıda Mühendisleri ve Araştırmacılar,
 • Kalite Kontrol ve Laboratuar Görevlileri,
 • Eğitim Kurumları Yönetici ve Görevlileri,
 • Market, Restaurant, Otel ve Catering Firmaları Yöneticileri,
 • Gıda Toptancıları-Dağıtım ve Pazarlamacıları,
 • Üniversite Öğretim Görevileri ve Öğrencileri,
 • Firmaların Ar-Ge Bölümü, Satış Pazarlama Yöneticileri,
 • Konsoloslukların Ekonomi ve Ticaret Ataşeleri,
 • Resmi Kuruluşlar ve Kamu Görevlileri,
 • Banka ve Sigorta Yöneticileri,
 • Birlik, Dernek, Kooperatif ve Oda Başkanları