Sakarya; tarihsel zenginliği, coğrafi konumu, ulaşım olanakları, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde ülke ekonomisindeki payı ve uygun yatırım koşulları ile Ülkemizin önemli illerinden biridir.

Tarıma elverişli alanları, yağışlı iklimi, bol içme suyu kaynakları, ovaları, akarsuları, gölleri ve diğer doğal güzellikleri ile yerleşim için uygundur. Geniş bir alana yayılan ormanlık arazisi ile bu sektörde önemli bir paya sahiptir. Sakarya mısır, fındık üretimi ile tarımda, ulusal ölçekteki kuruluşları ve organize bölgeleriyle sanayide ve çok sayıda ticari kuruluş ve turizm imkanlarıyla da hizmetler sektöründe yüksek bir potansiyele sahiptir.

Sakarya’nın ekonomisi tarım ve sanayiye dayanır. Faal nüfusun % 65’i tarım sektöründe % 15’i sanayi sektöründe, gerisi diğer sektörlerde çalışır. Türkiye’nin hızla gelişen bir ilidir.

Tarım: Sakarya ilindeki ovalar yurdun en verimli tarım alanları arasında yer alır. Modern tarım yapıldığı için verim fazladır. Çok çeşitli tarım ürünleri yetişir.

Başlıca Tarım Ürünleri: Buğday, arpa, mısır, fasulye, şekerpancarı, ayçiçeği, patates, soğan ve tütündür.

Sebze üretimi bol ve çeşitlidir. İstanbul’un sebze ihtiyacının çoğunu bu bölge karşılar. Yazlık, kışlık ve turfanda sebzeleri çoktur. Meyve de bol ve çeşitlidir. Başlıcaları; elma, armut, ayva, erik, kiraz, şeftali, ceviz, fındık, kestane, çilek, üzümdür. Sapanca’da meyvecilik, Geyve’de bağcılık ileridir. Sakarya ili Türkiye tarımında önemli bir yere sahiptir. 

Hayvancılık: Sakarya ili hayvancılık bakımından da oldukça zengindir. Meraların azalmasıyla koyun ve keçi miktarı azalmış, fakat sığır sayısı artmıştır. 200 köyde ipek böcekçiliği yapılır. Bu bölgede dut ağacı boldur. Koza yetiştiriciliği Akyazı, Geyve ve Kayalar bölgesinde ikinci bir gelir kaynağıdır. Sakarya ilinin Karadeniz kıyıları balık bakımından çok zengin sayılmaz. Buna rağmen kalkan, palamut, hamsi, mersin ve lüfer balığı avlanır.

RAKAMLARLA SAKARYA TARIM VE HAYVANCILIĞI

Sakarya Toplam yüz ölçümü : 4.817.000  
İlimizde 2016 yılı gelir hesaplamalarına göre kişi başına düşen tarımsal GSH 13.651 TL’dır.

Sakarya, Marmara ve Batı Karadeniz Bölgesinin önemli bir tarım şehridir. 4.817.000 dekar yüzölçümüne sahip şehrin , 1.807.978 dekar alanı tarım alanı olarak işlenmektedir. Şehirde 47.386 aile tarım hayvancılık ile uğraşmaktadır.

Sakarya il topraklarının;

 • %50'si tarım alanı,
 • %2'si çayır-mera, 
 • %42'si orman ve fundalık, 
 • %6'sı tarım dışı alandır.

SEKTÖREL ÜRETİM DEĞERİ ( 2016 )

ÜRETİM ÜRETİM DEĞERİ (TL) % ORANI
Hayvansal Üretim 2.352.391.291 52,6
Meyve Üretimi 1.499.341.500 33,6
Tarla Bitkileri Üretimi 353.455.540 7,9
Sebze Üretimi 251.980.550 5,6
Su Ürünleri Üretimi 11.710.000 0,3
Toplam 4.468.878.881 100,0

BİTKİSEL ÜRETİM

İlde %50'lik tarım arazilerinin kullanımı şu şekilde gerçekleşir;

 • Tarla arazisi: %43.3, 5,
 • Meyve bahçesi: %2.8,
 • Fındıklık: %28.2, 6.
 • Bağ %1.6,
 • Kavak: %4.3,7,
 • Zeytin %0.2,
 • Sebze bahçesi: %3.4, 8,
 • Diğerleri %17.3

Meyve üretimi %29.2, tarla bitkileri %13.6, sebze üretimi %5.9, su ürünleri %0.3 oranında tarımsal ekonomiyi oluşturur.

ÖNEMLİ TARLA EKİLİŞ BİTKİLERİ VE MİKTARLARI ( 2016 )

ÜRÜNLER EKİM ALANI (da.) ÜRETİM (TON) VERİM ( kg/ da. )
Mısır  364.436 426.829 1.171
Buğday 136.797 42.065 308
Arpa 41.876 13.075 312
Şeker pancarı 6.923 38.634 5.580
Fiğ 21.192 17.063 805
Yonca 32.886 53.725 1.634
Ayçiçeği 39.143 8.555 219

HAYVANCILIK

Tarım faaliyet kolunda il ekonomisine %51 ile hayvansal üretimin katkısı en fazladır.

2016 yılı verilerine göre Sakarya da;

 • Büyükbaş Hayvan Sayısı 135.957
 • Küçükbaş Hayvan Sayısı 69.129
 • Kanatlı Hayvan Sayısı (Dönem) 26.968.944

YILLARA GÖRE HAYVANSAL ÜRETİM (TON)

ÜRÜN 2012 2013 2014 2015 2016
Kırmızı Et 20.336 22.637 19.607 17.861 17.677
Beyaz Et  189.146 214.702 229.808 241.690 261.737
Süt 280.419 274.990 269.103 247.894 245.253
Bal  998 775 663 574 697
Yumurta (Adet) 267.066.000 343.611.600 529.140.000 365.958.600 387.315.000